Español
español
Português
português
English
english
Русский
русский
עברית
עברית
למשלוח הודעה
לחץ כאן
Email mail
התקשרו אלינו לטלפון   ▼
(54) 11 - 4854 - 5925
11:04 ש' 23 יונ 2018
(GMT-3) שעת ארגנטינה
Site Map
Baires Rentals
דף ראשי
הדירות שלנו
הדירות שלנו שירותים נוספים תנאי השכירות שאלות נפוצות
מידע שימושי
רישום בעלי דירות
צרו קשר
ספר אורחינו
חילופי קישורים


רשימת הדירות המלאה
קוד
הדירה
מספר החדרים השכונה כתובת הדירה מס' הנוסעים
דמי שכירות ב-$
ליום לשבוע לחודש

כרטיס
הדירה
PAL169דירת סטודיופָלֵרְמוֹ (Palermo)1650 Bulnes St.262320---פרטיםתמונות להזמין
BAL281חדרבָלְוֲנֵרָה (Balvanera)339 Uriburu St.1---250750פרטיםתמונות להזמין
FLO200שלושה חדריםפלורסטה (Floresta)541 Joaquín V. Gonzalez St.4---240800פרטיםתמונות להזמין
CON306דירת סטודיוקוֹנְגְרֵסוֹ (Congreso)420 Combate de los Pozos St.255280850פרטיםתמונות להזמין
SCR295דירת סטודיוסאן קריסטובל (San Cristobal)2419 Independencia Ave.2---315875פרטיםתמונות להזמין
MON170שני חדריםמוֹנְסֵרָט (Monserrat)629 San José St.3---290880פרטיםתמונות להזמין
BAL195דירת סטודיובָלְוֲנֵרָה (Balvanera)692 Uriburu St.155290890פרטיםתמונות להזמין
STE156שני חדריםסָן טֵלְמוֹ (San Telmo)942 Chacabuco St.3---310900פרטיםתמונות להזמין
REC275דירת סטודיורֶקוֹלֵטָה (Recoleta)1071 Talcahuano St.264320900פרטיםתמונות להזמין
PSO254שני חדריםפָלֵרְמוֹ סוֹהוֹ (Palermo Soho)2251 Malabia St.3---290900פרטיםתמונות להזמין
CAB221שני חדריםקָבַשִיטוֹ (Caballito)874 Ambrosetti St.3------910פרטיםתמונות להזמין
PAL263דירת סטודיופָלֵרְמוֹ (Palermo)4441 Beruti St.262310920פרטיםתמונות להזמין
CEN231דירת סטודיומרכז העיר (Centro)1250 Corrientes Ave.265310920פרטיםתמונות להזמין
REC319לופטרֶקוֹלֵטָה (Recoleta)1332 Larrea St.4---375940פרטיםתמונות להזמין
BAL238דירת סטודיואַלְמָגְרוֹ (Almagro)3112 Corrientes Ave.259320940פרטיםתמונות להזמין
CON187דירת סטודיוקוֹנְגְרֵסוֹ (Congreso)1714 Sarmiento St.465330950פרטיםתמונות להזמין
PAL193דירת סטודיופָלֵרְמוֹ (Palermo)4441 Beruti St.265340950פרטיםתמונות להזמין
PAL239דירת סטודיופָלֵרְמוֹ (Palermo)4441 Beruti St.262330950פרטיםתמונות להזמין
MON270שלושה חדריםסאן קריסטובל (San Cristobal)1628 Entre Ríos Ave.475340950פרטיםתמונות להזמין
PAL341דירת סטודיופָלֵרְמוֹ (Palermo)2754 Oro, Fray J. Santamaría St.263340960פרטיםתמונות להזמין
1 2 3 4 5 6 7
140 דירות נמצאו והן מוצגות כשהן ממוינות לפי דמי שכירות חודשיים
חיפוש דירות מהיר
        תאריך הגעה        
        תאריך עזיבה        
  או      
מס' הנוסעים דמי שכירות שבועיים xe.com Universal Currency Converter
חיפוש לפי שכונה חיפוש לפי שכונה   חיפוש מתקדם חיפוש מתקדם   רשימת הדירות המלאה רשימת הדירות המלאה
כל המידע המופיע באתר על אודות הדירות המפורסמות נמסר בתום לב וביושר, ואף שמקורותיו מהימנים דיוקו אינו מובטח.
רשימת הדירות ופרטיהן עשויים להשתנות בכל עת, בלא התראה או כל הודעה מוקדמת, בכלל זה ומבלי לגרוע : נתוני הזמינות, מחירי השכירות והרכב תכולת יחידות המגורים.
המידע והתמונות המובאים באתר משקפים נכונה ונאמנה את מצב הנכסים עת תועדו וצולמו.